יום חמישי, 3 ביולי 2014

דע מה תשיב

ובלקוטי מוהר"ן (ח"א סימן סב) איתא וז"ל: כי האמת, מה שהגביל השי"ת לשכל האנושי שיוכל להבין, הוא מצוה גדולה לחדד השכל להבין הדבר על בוריו, ועל זה נאמר "ודע מה שתשיב לאפיקורוס".


כי יש חילוק בין הקשיות, כי יש קושיא שיכול האדם להבין תירוץ על קושיא זו, על זה נאמר: 'ודע מה' וכו'. ויש קושיא שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושיא כזו, רק לעתיד לבוא יתגלה התירוץ, אסור לאדם לעיין בהם, וכל מי שסומך על שכלו ומעיין בה, על זה נאמר: "כל באיה לא ישובון", כי על קושיא כזו אסור לסמוך על שכלו, רק להעמיד על אמונה. ואפילו אלו הקשיות שיש עליהם תשובה, לפעמים נסתמו שבילי השכל ואינו יודע להשיב, ונזרקה בו אפיקורסות, ואינו יודע מה להשיב על אפיקורסות.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...