אומן שבועות השנה כולו בסימן נ נח

בקיבוץ של שבועות באומן, החברים ארגנו רמקולים ושמו על המרפסת של מתחם הציון. וזה מה שקרה שם במשך שעותאין תגובות: