הגביע הוא שלנו?


תכיף כולם יפסיקו לשאול איפה הכסף, אלא ישאלו איפה הפתק?

אין תגובות: