ברסלבים


בשעה טובה, היום העמסנו מבית הדפוס תיקון הכללי בשפה הרוסית, ותהילים עם השתפכות הנפש. שמחה וששון אין תגובות: