יום שלישי, 8 באפריל 2014

ברסלבים


בשעה טובה, היום העמסנו מבית הדפוס תיקון הכללי בשפה הרוסית, ותהילים עם השתפכות הנפש. שמחה וששון אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...