יום שישי, 11 באפריל 2014

הסוחר היה הס"מ בעצמו שיורד ומפתה עולה ומקטרג

אין תגובות: