הסוחר היה הס"מ בעצמו שיורד ומפתה עולה ומקטרג

אין תגובות: