הדפסת תיקון כללי כיס 16 עמודים

עוד השבוע....

עד סוף שבוע אנו מדפיסים כמה אלפי חוברות תיקון הכללי כיס. 16 עמודים. כדאי למהר ולהשתתף בהדפסה. 

2,000 תיקון כללי 800
ניתן להכין כריכה מיוחדת עבורך, או להוסיף הקדשה וכדומה. 

אין תגובות: