יום חמישי, 20 במרץ 2014

חוברת כיס, תיקון כללי, ברכת המזון. והמעשה עם הר' צבי רוזנטל


הודו לה 'כי טוב כי לעולם חסדו! בשעה הטובה אחרי התבשלות הארוכה זכתה להוציא מכוח אל פעל החובר הראשון בסדרה "שיחות סבא" ובה שיחה קדושה מפי דוב אודסר זצ"ל שאמר שעל ידו יהיה מאיר אור עד ביאת משיח רב ישראל. בחוברת זו הדפיסה את "מעשה מרב צבי רוזנטל". שסבא אמר שכשיבואו משיח יהיה שמחה גדולה מהמעשה הזה .. גם אמר שצריך לפרסם את המעשה הזה  
גם הוסיף תיקון כללי באותיות מאירים עינים וברכת מזון. 


ניתן להשיג ליחידים ולמפיצים בחינם בכמה מקומות בארץ


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...