יום שלישי, 4 במרץ 2014

המפיץ הירוק


Get the kids involved! Send their Nanach projects, photos, illustrations etc. to tzfatnanach@gmail.com and B"H they will be posted under the NaNach Kids Category.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...