יום שני, 17 במרץ 2014

חדר נ נח צפת בתפלת גשם אצל קבר חוני המעגל לפני שבוע

חדר נ נח צפת בתפלת גשם אצל קבר חוני המעגל לפני שבועאין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...