יום שני, 17 במרץ 2014

חדר נ נח צפת בתפלת גשם אצל קבר חוני המעגל לפני שבוע

חדר נ נח צפת בתפלת גשם אצל קבר חוני המעגל לפני שבועאין תגובות:

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אמר רבי נחמן הורדנקא זה התבודדות

ב"ה לכבוד יום הילולה - ב' תמוז נ נח נחמ נחמן מאומן