תזכה למצוות ולמעשים טובים לשנה הבאה בני חורין בירושלים הבנויה נשירה ונזמ...


אין תגובות: