יום חמישי, 13 בפברואר 2014

תזכה למצוות ולמעשים טובים לשנה הבאה בני חורין בירושלים הבנויה נשירה ונזמ...


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...