יום ראשון, 3 בנובמבר 2013

יוסף סיקוראל מצווה גדולה להיות בשמחה

http://www.youtube.com/v/1cEap3yKsGk?version=3&autohide=1&autoplay=1&attribution_tag=tPbg94OITi_nJsST0j_ktQ&showinfo=1&autohide=1&feature=share

אין תגובות: