יום ראשון, 3 בנובמבר 2013

יוסף סיקוראל מצווה גדולה להיות בשמחה

http://www.youtube.com/v/1cEap3yKsGk?version=3&autohide=1&autoplay=1&attribution_tag=tPbg94OITi_nJsST0j_ktQ&showinfo=1&autohide=1&feature=share

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...