יום חמישי, 7 בנובמבר 2013

כמה וכמה וכמה

כמה, כמה וכמה אנחנו צריכים לשמוח ולהודות תמיד להשם יתברך על המתנה, על החסד הזה שעשה עמנו, שיש לנו רבינו הקדוש עכשיו בחושך כזה, בדורות אלו, יש כבר, רבינו הקדוש היא הרפואה לכל, הוא, הוא מרפא ומתקן ומחיה הכל, כל מי שרוצה, בכל רגע ורגע.


אין תגובות: