יום שני, 4 בנובמבר 2013

פץ

להלן שיחה של אהרון פץ זצ"ל, הממחישה עד כמה סבא לקח ברצינות ובכובד ראש את הצינור של מדינת ישראל, לכיוונים חיוביים, לצורך הגאולה:מראיין:
ספר לנו אהרון, ספר לנו על כל מה שהיית עם סבא.. באמריקה.. כל מה שראית מסבא, מה שאתה זוכר מסבא.

אהרון פץ:
יש הרבה לספר, אני לא יודע איפה להתחיל ואיפה לגמור.

מראיין:
תתחיל איפה שאתה יכול, איפה שאתה זוכר

אהרון פץ:
נו בסדר, נ נח נחמ נחמן מאומן שאני יזכור הכל!

אוי ווי, אתה צריך לדעת שסבא חיפש גאולה.
כל העניין שלו זה היה הגאולה.
בוא נגיד אחד הסיפורים של הגאולה, שהוא ניסה לעשות לבד, זה הסיפור של בגין,
שהוא ביקש ממני שאני יתקשר ויעשה לו פגישה אצל בגין.
ואז הייתי עובד...


מראיין:
באיזה תקופה זה היה?

אהרון פץ:
שמונים ושלוש, הייתי עובד במס הכנסה, ונסיתי ולא הלך לי.
אז הוא אמר לי: "בוא אני יראה לך, איך אני מסדר פגישה אתו".
לקח אותי למקווה כל יום, שבועיים, "יש פגישה"...
נכנס איתו למקווה, אני טובל שתי דקות ויוצא, והוא, חצי שעה יושב לי במים, עושה ש"י.
כתוב בספר המידות: שש"י (טבילות) זה סגולה נגד פחד, מי שרוצה להימלט מפחד יעשה ש"י.


מראיין:
310 טבילות..

אהרון פץ:
כן, אז אני שואל אותו, "תגיד סבא מה אתה עושה שם"?
הוא אמר לי: "אני מתפלל עליך, אני מתפלל על כל מי שצריך ישועה, וגם כדי לקיים פגישה עם בגין".
אחרי שבועיים, חתן שלו שנפטר, גדעון, הבעל של מרים, בא אליו ואמר לו: "לך תגיד לחבר שלך בגין שהוא צריך אותי יותר משאני צריך אותו!"


מראיין:
לא הבנתי, איך זה קשור, מה?

אהרון פץ:
גדעון היה עם בגין חבר, גדעון הבעל של מרים שנפטר,

מראיין:
הבת של סבא?

אהרון פץ:
הבת של סבא, אמא של עמרם.

כן..

אז בעלה היה באצ"ל, חבר של בגין טוב.
אז הוא בא לסבא כדי להגיד לו חתימה טובה בערב כיפור.
ואמר לו "לך תביא לי את החבר שלך. תגיד לו שאני... תגיד לבגין שהוא צריך אותי יותר ממה שאני צריך אותו.
ותסדר פגישה". אז הוא הלך וסידר פגישה.

אני פתאום בחול המועד סוכן מקבל טלפון – מחר בבוקר אתה ב 900 במשרד ראש הממשלה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...