יום חמישי, 7 בנובמבר 2013

אהבת חברים

האר"י הקדוש היה לו תלמידים קדושים, גאונים, תלמידים ובעלי מקובלים, תלמידי האר"י הקדוש, הוא הזהיר אותם מאוד על אהבת חברים,
וגם רבי שמעון בר יוחאי הזהיר לחבורה שלו, שיחזיקו עצמם באהבה גדולה. 
וגם רבינו הקדוש (סבא צוחק) ותלמידו הקדוש רבי נתן הם מדברים כל כך על, על אהבת חברים.

נו, וזה, ברוך השם אצלינו זה נגד העולם,
אבל, אבל יש אהבה ויש אהבה. אני ראיתי מה זה אהבה! - רבי ישראל (קרדונר) עליו השלום, הוא נתן את כל נפשו עלי, אולי הוא יצליח להאיר בי איזה, איזה אור, לנקות עצמו מן התאוות העולם הזה, זה העיקר. לנקות עצמנו מתאוות עולם הזה.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...