יום רביעי, 6 בנובמבר 2013

שומע תפילתנו

...אני סבלתי על הפה מאוד, החניכיים והשניים, סבלתי מאד, כאבים וצער גדול, אני התפללתי והתפללתי,
היום אני רואה שהשם יתברך שומע כל התפילות ולקח ממני כל הייסורים,
אני יכול לאכול ואני לא סובל,
אני מספר את זה להתחזק ולהתפלל להשם בכל יום על כל דבר, להתפלל להשם, באמונה, באמונה, השם יתברך שומע תפילותינו...


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...