יום שבת, 2 בנובמבר 2013

היה באומן

רואים עכשיו שכל העולם ממשיכים עצמם לרבינו, הם מתבטלים לרבינו, החילונים היו צריכים להתרחק מרבינו לגמרי, היו צריכים לבטל אותו, "מה? הוא אומר: חכמות לא כלום ורצונות לא כלום ו... רק, רק תורה ותפילה?, מה?", אבל רואים, הווו, זה ה"בעל תפילה", הוא פילוסוף כזה, הם מתבטלים לגמרי, הם רואים השיחות שלו והתורות שלו, אפילו לפי מקומם, הם מרגישים, הוווו, לא היה בעולם חכם כזה, פילוסוף כזה, כן, הם מתבטלים, הוא עושה אותם עפר, עפר ואפר,
כן, כמו בחייו, המשכילים באומן הם נתבטלו לגמרי, הם נתבטלו לגמרי!, והירש בער הוא היה הראש שלהם והוא היה אפיקורס, כולם היה אפיקורסים כאלה, כן. ורבינו הקדוש, הם רצו, הם נתבטלו לגמרי, כן (סבא צוחק).

וגם כן אנחנו ראינו בעולם, אפילו בזמן הזה, לפני חמישים שנה היה הלל צייטלין ועוד חכמים גדולים, סופרים, והם כולם, הם כולם נתבטלו, נתבטלו לרבינו! [כן] מרטין בובר, כן, הלל צייטלין הוא היה פילוסוף [הוא עשה אבל באמת תשובה שלימה, כן?] כן! בוודאי! (סבא צוחק), והוא היה באומן על ראש השנה!


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...