יום שבת, 2 בנובמבר 2013

הדפוס

[אומרים שעושים עבודה זרה מן הפתק אנשים]
כן
[אבל מה אנחנו עושים, אנחנו רוצים דפוס להדפיס את דעת רבינו בעולם, אין לנו שום עניין לפרסם את עצמנו חס ושלום, הפרסום של הפתק]
נו
[הוא רק בשביל להביא את חכמתו של רבינו לעולם]
כן!
[להאיר את העולם בחכמה שלו]
כן, בודאי!
[וכל הפתק וכל הסוד של הפתק הוא בענין הדפוס עיקר, עיקר הדפוס, נכון? הוא עיקר, עיקר, עיקר הסוד שיתמלא העולם...]


רבינו הקדוש הוא הדפוס, שיתפשט חכמתו בעולם.

שיהיה הזמן שיקבלו, אם היה העולם מקבלים את רבינו למנהיג, שידעו שהוא המנהיג האמיתי (סבא צוחק), כן, היה כבר העולם, מזמן היה העולם מתוקן לגמרי, היה כבר ביאת המשיח והיה כבר ה... כן, הכל תלוי ברבינו!, כן.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...