תשובה

איך עושים תשובה? זה, זה, זה הוא התשובה,

"איך עושים תשובה"? 
זהו התשובה!!! 


אין תגובות: