יום שבת, 2 בנובמבר 2013

רודפים אחרי ....

אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אשרי מי ש... האוזניים ששומעים דיבורים כאלה, אין בעולם, אין, אין, אין, לא נמצא בעולם דיבורים כאלה. מה שאני קיבלתי במסירת נפש מרבי ישראל (קרדונר) ומכל, ומכל אנשי שלומנו הזקנים, האנשי אמת, לא, לא כמו היום, היום אנשים, אנשים שרודפים פשוט אחרי כבוד וכסף וכל ה... כן, כן! זה חושך!


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...