יום שני, 28 באוקטובר 2013

מה זה העולם שלנו?

אוי וי, מה זה? מה? איפה אנחנו? יש בעולם, נמצא בעולם אור כזה, שהוא כל חיותנו ותקוותנו.
ואנחנו צריכים למסור נפשנו לא לעזוב את זה!, להכניס בליבנו, ולא להסתכל על כל העולם, כן (סבא צוחק)

מי זה העולם? רבינו הקדוש, השם יתברך, רבינו הקדוש, התורה, זה העולם, חוץ מזה אין עולם (סבא צוחק)
 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...