יום שני, 28 באוקטובר 2013

רק לא לעשות רע

[מי שרוצה להתקרב לרבינו איזה ספר...?] מה? [הוא רוצה להתקרב לרבינו, מה ללמוד?] [איזה ספר במיוחד בהתחלה?]
רק לא לעשות רע, רק לעשות הכל רצון השם יתברך, אז כל מה שלומדים, אפילו מה שלומדים - כל הספרים - הכל מאיר רבינו הקדוש, ומוצאים בכל דיבור של התורה מה שאנחנו צריכים, איך לחיות ואיך לתקן ואיך להתקרב להשם יתברך (סבא צוחק),

"רחמנא ליבא בעי", העיקר הלב, רבינו הקדוש אמר: "תנו לי את לבכם, ואני הוליך אתכם בדרך חדש" (סבא צוחק), לבכם, את הלב. 


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...