יום רביעי, 30 באוקטובר 2013

לא רוצה שום קשר אתך

אה, אה, אה, אשתי הייתה בצפת, ואני הייתי בטבריה, לא היה לנו מלבושים, בגדים, לא היה לנו דירה, כלום.
ורב מוטל (מסלונים) הוא נתן לי דירה ורהיטים, שולחן וכסאות, כן. והוא הכניס אותי להישיבה, כן, הכל רב מוטל.
ואם הוא דיבר, לא בכבוד, נגד רבינו, אז, אז סגרתי הדלת בדפיקה גדולה "לא, לא, על תדבר איתי יותר, אני לא רוצה שום קשר אתכם" (סבא צוחק),

אז, אז הוא ראה דבר כזה, הוא נשאר, נשאר כמו ילד, "מה זה? מי, מי שמע דבר כזה? אדם שאני נותן לו רהיטים ודירה ו..."


הוא היה לו מסירות נפש בשבילי, הוא היה לו מלחמות עם הגבאים של הישיבה, הם מתנגדים, והוא אמר שהם צריכים להכניס אותי להישיבה וצריכים לתת לי הוספה, והוא היה תמיד במלחמה איתם,  רב מוטל (מסלונים), כן. וכשהוא דיבר נגד רבינו לא כל כך, לא כל כך בכבוד, עמדתי מן הכסא ודפקתי עם הדלת, "אני לו רוצה שום קשר אתכם, אל תדברו איתי", אז הוא נשאר יושב, כן (סבא צוחק) 


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...