יום שני, 28 באוקטובר 2013

געגועים ליסורים ולרדיפות

אוי, אוי, אוי וי, אני רוצה ואני מבין, שאני צריך תמיד להודות ולהלל להשם שעשה לי נס, איש יחיד לבד נגד כל העולם, כן, כן. האבא והאמא והמשפחה וכל העיר וכל, וכל העולם (סבא צוחק).
איך אני הייתי בשפלות ובביזיון כזה, שאם היית אז, היה קשה לך - איך אני, איך אני נמצא בעולם? איך אני חי? (סבא צוחק)
אי אפשר לתאר, אי אפשר, אין, אין דיבורים לדבר ולתאר מה שסבלתי.
וברוך השם אני רואה עכשיו שזה טוב, זה טוב מאוד, אני מתגעגע ואומר: "הלוואי שהייתי סובל יותר" (סבא צוחק),

אבל עכשיו, אם אני משלם מליונים, אין, עבר הזמן (סבא צוחק).


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...