נתבטל אצלי כל הרבנים

אבל אני ראיתי את העבודה של רבי ישראל אז נתבטל אצלי כל, כל הגדולים שבטבריה שהם רדפו אותי אחר כך.


אין תגובות: