יום חמישי, 31 באוקטובר 2013

הוא ואשתו הכו את אשתי מכות

[אתה אמרת לי פעם, שאתה עשית תקיעת כף, והוא זרק אותך מהחלון לכלבים]

כן, זה... מה (סבא צוחק), הוא סגר את הבית, 'הלילה' אני 'לא הולך לרבי ישראל' (סבא צוחק), ליל שבת, נו, אני יש לי תקיעת כף עם רבי ישראל, שכל יום וכל לילה צריכים להתראות, ואיך? מה יהיה?,

על-כל-פנים, בחצי הלילה הוא חשב "כבר רבי ישראל (קרדונר) יושן, ואני צריך לישון", אז הוא פתח את הבית ונתן לי לצאת, כן, אבל הוא שמר עלי והוא ראה שאני בורח, אז הוא מבין שאני בורח לרבי ישראל (קרדונר). ואני ראיתי את רבי ישראל, התראינו, ואני חזרתי, והוא חזר עלי והכה אותי וזרק אותי על כלבים, ו... מה שהיה, כן [היה נס שהכלבים לא אכלו אותך] אוי.

מי, מי שמע דבר כזה? מי ראה דבר כזה?, הוא ואשתו הכו את אשתי מכות, מכות רצח, שתתגרש, "את יודעת מה זה ברסלב!, תתגרש!", והיא אמרה: "לא, זה לא" (סבא צוחק)  


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...