יום ראשון, 27 באוקטובר 2013

כל תקוותינו

וגם כן התורות והשיחות של רבינו, זה עניינים פלאות כאלה שעדיין לא נתגלה בעולם, והכל בשבילנו, בשביל שאנחנו צריכים לצאת מבית האסורים. 

אנחנו משוקעים במה שמשוקעים, וצריכים לצאת מכל זה, כן, שום דבר לא יכול לעזור לנו, רק רבינו רבי נחמן (סבא צוחק), כן, כל דיבור ודיבור שהוא גילה, הוא כל תקוותנו וכל חיותנו וכל החיות של כל העולם (סבא צוחק).

אין תגובות: