יום שבת, 26 באוקטובר 2013

סבא על הפתק

על ידי הפתק הזה הוא מגלה לנו התגלות חדש, זה החתימה נ נח נחמ נחמן מאומן זה הוא יגלה כאן שכתוב בזוהר בספרי רבנו רבי נחמן שיש שיר של חסד, של חסד שיתגלה לעתיד על ידי משיח צדקנו , שיתגלה לעתיד. ופה הוא מגלה שהוא עצמו הוא השיר הזה פשוט כפול משולש מרובע.
וגם כן עוד מה שיש עוד בזה אי אפשר לדבר בפה, זה עניין - עניינים נסתרים מאוד.

והפתק הוא עתיד להחזיר כל העולם מרע לטוב ויהיה תיקון כל העולם ויהיה שלום בעולם וכולם ידעו את השם. ו.. ו... וכולם כולנו נזכה לחזור להשם יתברך ולתורה ויהיה שלום בעולם


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...