יום רביעי, 30 באוקטובר 2013

ישראל צריך להיות הרבי שלי

[רבי ישראל? הקשר שלך עם רב מוטל מסלונים היה לפני ברסלב?] לא, אחרי [אחרי ההתקרבות לרבינו?] כן, כן (סבא צוחק)

והבת שלו סלונים, היא ראתה מה שרב מוטל אומר, אומר להבת שלו: "אני מתבטל לרבי ישראל בער אודסר, אני רואה את השבת שלו, את הזמירות, השמחה של שבת... ואני יש לי פרנסה ויש לי כל טוב, ואין לי שמחה ואין לי... אז ישראל צריך להיות הרבי שלי", כן (סבא צוחק),
כן, הילדים שלו יודעים את זה, שהוא אמר: "רק הוא ברסלב, ברסלב, ברסלב", כן (סבא צוחק).


אין תגובות: