יום שלישי, 30 ביולי 2013

נ נח מרבנים תלמידי חכמים בעולם שנאמר וכל בניך לימודי ה'


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...