יום חמישי, 4 באפריל 2013

יהיה שמח

חזון סבא ישראל:

"כל העולם ישמחו וינגנו את הניגונים שלנו, ויהיה שמח, שמחה גדולה בירושלים ובכל העולם! ובאומן!. 
באומן, יבואו כל העולם... 
והגויים יקבלו כסף ויתנו לנו העצמות של רבינו הקדוש 
הם צריכים כסף, הם רוצים כסף, אם יתנו להם כסף אז הם י
תנו העצמות
הממשלה אומרת "בקרוב",
בקרוב הם יתנו כסף, והם יתנו את העצמות, הם רוצים כסף, הם עניים גדולים, אין להם לחם, אין להם מה לאכול, אז עם כסף הם יתנו הכל.


הצטרפו לעצומה להבאת הציון לארץ ישראל:
http://www.atzuma.co.il/nachman

הצטרפו לדף התנועה שלנו:
http://www.facebook.com/nanach4y

הצטרפו לדף העוסק בנושא הבאת הציון לארץ ישראל:
http://www.facebook.com/nachmanisrael
אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...