יום שישי, 19 באפריל 2013

בקרוב : מריב ל רבי

באחד הפוסטים הבאנו את הדיבור של ר' אברהם בן ר' נחמן שאמר שכאשר רבנו נמצא בחו"ל המצב הוא "ריב", וכאשר יהיה בארץ ישאל, יהפך מ"ריב" ל"רבי",
כולם ידעו מי הראש בני ישראל [רבי] ולא יהיה שום כח למפורסמים [רבנים] של שקר:

להלן שיחה של סבא בנושא:


מי הרב"י? "ר'אש ב'ני י'שראל" הוא הרב"י, רבי נחמן מברסלב הוא הרב"י (סבא צוחק),
הלומדים וכל הרבנים שהם אומרים שהם הרבי, 'אתה רבי? טוב מאד, בא רגע' (סבא צוחק),
ברוך השם, הרבי שלנו הוא לא שקרן, הוא הרבי,
ברוך השם, אנחנו מתלמידיו של רבינו הקדוש (סבא צוחק)...
כל ה"גדולים" הם יתביישו ויתבטלו ויתבטלו לגמרי, מי הרב"י? ה"ר'אש ב'ני י'שראל" הוא הרב"י, מי "הר'אש ב'ני י'שראל"? "נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן" הוא "ר'אש ב'ני י'שראל", הוא הרב"י (סבא צוחק).
אני זכיתי להכיר אנשי אמת, תלמידי רבנו, זכיתי להכיר. ראיתי כל השקרנים, לא נשאר, רק רבינו הקדוש, הוא הרבי (סבא צוחק).
כולם יתבטלו ויתביישו, כל הגדולים, כל הגאונים, "חטאנו, עוינו, פשענו, גזלנו, רשענו" (סבא צוחק).
אתה תגיד לאבא שלך: "ברוך השם, שאתה לא רבי",
הוא רבינו ישאל לכל הרבנים: "מי הרבי?" אז כולם יגידו ויאמרו: "הרבי, אתה הרבי", לא יהיה אחד שיאמר: "הרבי הוא זה", "רק רבינו הקדוש" כולם יסכימו
כולם ישאלו, יבואו לכותל וישאלו ויאמרו: "מי הוא הרבי?", אז יאמרו כולם: "הרבי הוא "ר'אש ב'ני י'שראל"" (סבא צוחק), הרבי, רבינו הקדוש כבר גילה מי הוא הרבי, "ר'אש ב'ני י'שראל,, כתוב ב"ליקוטי מוהר"ן": ""ר'אש ב'ני י'שראל" ראשי תיבות רב"י" (סבא צוחק), "ר'אש ב'ני י'שראל" ראשי תיבות רב"י, זה כתוב ב"ליקוטי מוהר"ן" (סבא צוחק)...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...