עולם הפוך ראיתי באומן אצל רבי נ חמן - יואלי וויס בגיטרא

אין תגובות: