יום שני, 7 בינואר 2013

ישראל היום – מוסף

ישראל היום – מוסף: תודה לישראל היום ולכתב ניר. כל חשיפה היא חשובה עבורנו יש כמה דברים מאוד עקרוניים עבורנו שהכתבה התעלמה ממנה והציגה אותנו בצורה הפוכה מעקרונותינו: ——— 1. נכתב במצע, 3 עקרונות,...


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...