יום שני, 7 בינואר 2013

מהפרשה – משה [עדי רן]

מהפרשה – משה [עדי רן]: משה נקרא לגאול את העם \ בתחילה הוא סרב בעקשות \ לא רצה ת'תפקיד ישב ולא זז \ זו לא בשבילו השליחות \ כבד פה אנכי לא יכול לדבר \...


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...