ב"ה לכבוד הילולא של ר' זוסיא שודאי היה מקבל עול נ נח אתנו היום!

אין תגובות: