!! ב"ה גם ראוי מאד לזכרונו של ר' זוסיא - תרגיש השיר הזה - אנא בשרא ואנת אש ואנא עדיפנא מינך!!!

אין תגובות: