אל תשתה מן הפח ותטועם את הנ נח - Don't drink from the garbage

אין תגובות: