האש שלי תוקד עד ביאת המשיח - מפלגת כולנו חברים נ נח

אין תגובות: