זה הארץ שלנו זה ירושה מאבותינו זה המדינה שלנו

אין תגובות: