יום ראשון, 2 בדצמבר 2012

בירור קטן, לחברים, בדעת סבא ישראל, בעניין פתיחת המפלגה.הדברים הבאים מופנים בעיקר לחברים שזכו להכיר בבירור האמת, בעניין סבא והפתק. אלו שזכו להכיר את הפתק שרבי נחמן הוריד מהשמיים לסבא ישראל, וששם הוא כותב לו: "תלמידי היקר" "ועליך אמרתי: האש שלי תוקד עד ביאת המשיח". 

*
לפני שנמשיך, נאמר משהו קטן, לאלו שאינם נמנים עמנו באותה דעה לגבי סבא ישראל: 

אולם, אנו יודעים ומאמינים שסבא ישראל הינו צדיק אמת, שזכה לגילוי רבנו, ולהסכמה משמים שהוא תלמיד רבי נחמן, והאש של רבי נחמן יוקדת בדורנו על ידי סבא ישראל. [יש כמה דעות והרגשות במה זה מתבטא] 

אבל, מאז ועד היום, גם אם לא כולם מכירים בדבר הזה, זה לא מפריע לנו להיות מחוברים עם כולם, באומן ובכל דבר שנוגע לעניין רבנו. שהרי, בכל קהילות ברסלב, גם אלו שאין להם את האמונה שלנו בעניין סבא, כולם הרי עוסקים בספרים שהחברים מדפיסים ומפיצים. וזה לא אמור להם להפריע האמונה שלנו. ועובדה שככה זה היה עם היום. [בעיני רבים, אנחנו נחשבים לפועלים שחורים של רבי נחמן] 

"כולנו חברים - נ נח" מאמינים, שכולנו יכולים להיות מחוברים, אפילו אם יש חילוקי דעות בדברים מסויימים, שהרי שבנקודות מרכזיות הקשורות לגאולת ישראל וליישובנו בארץ, כולנו באותה הסכמה. לכולנו יש את השולחן-ערוך והעצות של רבנו הכתובים בספריו. סבא ישראל לא שינה מאומה מהם, חלילה, ובזה כולנו בודאי מחוברים וכולנו מייחלים שהאור של הספרים יופץ בכל העולם כולו. וזה כל מה שסבא רצה וייחל. ולזה אנו חותרים מאז ומעולם.

ולכן כל מי שיודע מעניין רבנו, מחויב לתת עלינו את הדעת. ולא לתת ל"בירורים חדים" [דעות שונות בפרטים מסויימים] להפריד בנינו. וכולם צריכים לתת לנו את הקול שלהם, כשם שכולם עד היום הפרישו צדקה למען הדפוס שלנו, בלי להתייחס "לבירורים חדים" 
[לא יעלה על הדעת, שחסיד ברסלב שהולך לקלפי בבחירות, שהוא יצביע למפלגה שלא שמה לה מטרה להאיר את רבנו בעולם ולמפלגה שראשיה חולקים על יסודות האמונה בצדיק האמת. בפרט בבחירות השנה, שנפתחה מפלגה [כולנו חברים נ נח] שאנשיה עוסקים בהפצה ובהדפסת ספרי רבנו ונוסעים לאומן בכל המועדים ומקיימים את העצות של רבנו - התבודדות ושמחה וכו'. וראוי מאוד לחדד את העניין הזה אצל המשפיעים למיניהם בברסלב. ואם יש להם תמיהות עלינו וכדומה - אנחנו תמיד זמינים בטלפון - 0506797114]  

*
נחזור לפנייה לאנשים שמאמינים בעניין סבא והפתק:

חברים יקרים.

* סבא ישראל במשך עשרות שנים היה קשור לאנשים בממשלת ישראל, ועסק עימם, ובעיקר הנשיא זלמן שז"ר, ותוך כדי גם לשרים ונשיאים אחרים. 
רבים יטענו שהוא רק רצה לקרב אותם. אבל במכתבים ובכל השיחות המוקלטות של סבא, הוא רק מתאר על קשר חם. ידידות מופלאה!!!
למעשה, מאז ר' ישראל קרדונר [מורו ורבו של סבא] אין שום אדם בעולם שסבא כל כך מתאר את החביבות והקשר שהיה לו איתו. 

*מעולם סבא לא אמר לשז"ר שהמקום שהוא נמצא [כנסת] הוא מקום לא טוב. ההפך, תמיד חיזק והדריך אותו איך לפעול מהמקום הזה ונתן למקום הזה חשיבות גדולה לגבי הארת אור השם לעולם כולו. 

*סבא ישראל לא רק עסק בקירוב עם הנשיא, אלא הוא העלה רעיונות לפניו, איך לקדם רווחה במדינה. כולל הצעת ביטוח לאומי ומשכנתאות. ומלא מלא דברים.

* הספר אב"י הנחל, הספר שסבא כל כך סבא שיבח אותו, הוא הודפס לראשונה בכנסת ישראל על ידי שז"ר וחבריו בכנסת, וסבא מאוד שמח בזה. ולאחר כמה שנים, כאשר החברים רצו להדפיס שוב, סבא ביקש לעשות לשז"ר הקדשה מיוחדת, ואף רצה שיהיה שם תמונה של שז"ר. 

* סבא ישראל בעצמו, גם אחרי ששז"ר נפטר, בהיותו קשיש, עדיין קבע פגישות עם שרים בממשלה ושלח מכתבים לראשי ממשלות, לפעול כמה דברים חשובים בהארת אור השם יתברך. אין ספק שסבא האמין שהכנסת זה צינור להארת אור השם ולקידום רווחה בישראל.  ביסוד שסבא צעק עליו: כל התורה כולה צדקה וחסד.

* בתקופת הצנע, כאשר היה עיקוב במלט, התעכב בניית ה'שול' [בית הכנסת המרכזי של חסידות ברסלב בירושלים] סבא ישראל ביקש משז"ר שיפעל דרך הכנסת שיאשרו את הבאת המלט לצורך בנית בית הכנסת. ואכן בית הכנסת נבנה!. [לימים, כאשר שז"ר ביקש לבוא להתפלל בראש השנה, כמה קיצונים גרשו אותו משם] 

* אז ברור לנו שסבא ישראל הוא לא אנטי-ציוני ברמה של סאטמר [בלי להמעיט בטוב שיש בהם - בסטמר] 
ברור שסבא האמין בצינור של הכנסת [הפך ההאמונה החרדית-סאטמרית שהכנסת זה מקום טמא ועמלק וכו'].
ברור שסבא ישראל רצה לפעול בכנסת למטרות כלליות בלבד. למען הכלל. [בניגוד למפלגות שנכנסות כדי לדאוג לסקטור שלהם]

**** 
אך השאלה: 
האם הוא היה מוכן שיהיו בתוך הכנסת ברסלבים? 
ושאלה זו היא מקור "למחלוקת" שיש לכאורה כעת בין החברים. שיש טוענים שלא להיכנס לכנסת מאחר ואת זה סבא לא אמר. 
תשובה: 
קחו מציאות שהייתה: סבא כמה פעמים ניסה דרך הכנסת לפעול כמה דברים , הוא קיבל כמה הבטחות והם לא קיימו אותם [ויצמן, בגין, וכו'], ואכן חלק מהדברים האלו, בשנים האחרונות, מנסים החברים לפעול בדרך מכתבים ופניות ישירות ונענים בזלזול...
ולכאורה מובן מכאן: שסבא רצה שיהיה מישהו בכנסת שיעשה את מה שהוא הציע! כי אם עד היום לא היה מישהו כזה שיעשה את הבקשות הללו [שזה לא דברים בשמיים, ולא עשו אותם רק מתוך זלזול!] אז הוא מצפה שיהיה אחד כזה!!! 
למשל כשהיה את שז"ר, אז לא היה דחיפות להכניס לשם אנשים, אבל מאז ששז"ר נפטר, אין אחד כזה, לא היה ולא נראה שיהיה, אלא אם כן אנחנו נכניס כמה כאלה. 
אז למה לא נתמוך באחד שרוצה לכתחילה להיכנס לשם ולעשות סוף כל סוף את מה שסבא ביקש ורצה. את מה שסבא התחיל - הוא יסיים. למה לא? 
ושוב, אם ישנה טענה שהמקום כל כך מסוכן, אז הוא מסוכן לכל יהודי, ואיך זה שסבא לא הזהיר את שז"ר מהמקום הזה?!, ואיך זה שהוא ניסה לפעול משם אם זה מקום כל כך מסוכן ואסור!? 
מן הסתם זו סתם הפחדה, והמקום הזה הוא לא כל-כך כמו שסטמר מציגים... [לפעמים היצר הרע מפחיד לחינם. למשל בעניין הכנסת, הוא לוקח מציאות אמיתית והופך אותה לדבר מאיים ומפחיד] לדעתינו: סבא מצפה שיהיה שם מישהו שיעשה את מה שצריך לעשות. 
אגב, סבא ניסה להשפיע דרך הכנסת כמה עשרות שנים [בהרבה דברים הצליח ובהרבה עוד לא] ואילו מסטמר הוא מעולם לא ניסה להשפיע דרכם כלוםםםםםםםםם. 
אנשים שהיו עם סבא ישראל ותמכו במהלך:
* לפני שאהרון פץ ז"ל נפטר, הצענו לו לעזור לנו להשיג כסף כדי להירשם לכנסת והוא עודד אותנו ורצה לבוא איתנו לפגישות, אבל אז כבר הוא הסתלק לעולמו.

* אחד האנשים [מוריס שושן] סיפר לנו שהיה איזה זמן שהם דיברו עם סבא במשך כשבוע לגבי פתיחת מפלגה, סבא שלח אנשים שיבדקו מה צריך לעשות בשביל לפתוח מפלגה וראה שזה סיפור לא קל ושצריך הרבה קולות מצביעים ואמר להם לרדת מזה. [זה לפני עשרים שנה כשעוד רבנו לא היה מפורסם בקרב כל ישראל]

* יומיים לפני סגירת ההרשמה לכנסת, אנחנו היינו עם הסכום הנדרש ולא היה לנו עדיין עורך דין וגם היינו צריכים מאה חתימות. וביומיים, בניסים ונפלאות - השגנו עורך דין ישר ולא יקר, וגם השגנו מאה עשרים חתימות. מתוכם יש מספר לא מבוטל של אנשים שהיו עם סבא בחייו, וכאלה שממש היו מקורבים אליו. 
 חברים. יש לנו חודש וחצי זמן, כולנו נתעורר להתאחד
א.      הכי חשוב לנו: לא להתנגד, ואם ישנה בעיה עם כמה מחברי המפלגה, תמיד ניתן לפגוש אותם. ראוי להאמין שאם זה נתגלגל דרכם - אז זה השגחת השם יתברך!!!, ואין לנו זמן [בקדנציה הזו, להשקיע הרבה אנרגיות וזמן בלרצות אנשים ולאחד. ולישר חילוקי דעות. לדבר כזה נדרש שנתיים...] 
בואו נאמין שכל אחד מגלגלים לידיו איזה עניין גדול או קטן לקירוב הגאולה. והחברות אינה נמדדת בחלוקת תפקידים או מינויים [זה כבר פוליטיקה שאנחנו לא אוהבים]   אלא נמדדת בעזרה שהשני צריך. ובפרט כשהשני צריך עזרה בשביל להוביל מהלך כללי. וב"ה כשתיהיה הצלחה גדולה אז כולם יהיה להם בלי סוף עבודה.

ב.      מבחינת עזרה הכי חשוב לנו: להתייצב ביום פקודה, היום של הבחירות [שלושה ימים לפני גם] הם מאוד קריטיים. צריכים המון אנשים ברחובות שיודיעו שיש אפשרות לבחור ברבי נחמן. וצריכים כמה אלפי אנשים שכל אחד יהיה ליד קלפי עם חומר הפצה וישגיח שלא יהיו מירמות. 
ג.       מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, להתחיל כבר מעכשיו ולהצטרף לרעיונות ולמשימות בשטח. ובע"ה אם יהיה מימון אז נוכל לספק חומרי הפצה וציוד לרכבי מוסיקה וכו' 
יש לנו כוח שאין לאף אחד בעולם. הכח שלנו זה האמונה בכח הצדיק שפועל דרך החברים. הכח שלנו זה הרחוב שמאמין ברבנו ובאנשיו. אנחנו צריכים להתאחד כדי להודיע שיש מציאות כזו שרבי נחמן נכנס לכנסת בבחירות הקרובות וכולם יכולים ללכת ולהצביע.
בשם השם נעשה ונצליח
נ נח נחמ נחמן מאומן  


אם יש לכם הערות על הנושא
או הוספות
או שאלות
ניתן לכתוב בתגובה. 
הנוסח הזה ניתן לשינוי. 


11 תגובות:

מיכאל אמר/ה...

מה המטרה העיקרית שצריך להיות בכנסת?
להביא את רבינו לארץ? לגרום לאחדות?
להפיץ את רבינו? להחזיר בתשובה?

על מה סבא התמקד?

Unknown אמר/ה...

לגבי הבאת רבנו לארץ ישראל. סבא ישראל כבר אמר שכשרבנו ירצה לבוא הוא יבוא.

הבאת רבנו לארץ ישראל זו פעולה שהתחילה כבר בדפוס ובהפצה. להכשיר את הקרקע. שיהיה רצון כזה. כשעם ישראל ירצה אז זה יקרה.

אנחנו [וזה בתקנון המפלגה] לא נוביל מהלך כזה, כל זמן שיש מחלוקת בדבר. אבל אנחנו נשמח שיהיה לנו את הזכות הזו, אבל לא בגניבה ולא במחלוקת.

--

המטרה העיקרית היא להכניס את דעת רבנו לכנסת.בכל תחום. באנו כדי לעבוד ולעזור. עם ראש חדש

אנחנו לא ארגון של חזרה בתשובה.

ואנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים בקירוב לבבות ולא בהחלפת בגדים ותוארים

מיכאל אמר/ה...

יפה מצויין!

Unknown אמר/ה...

קודם כל- נ נח !
בעזרת ה' בזמן הבחירות אני בהחלט ארצה ואשמח לעזור בכל הנוגע להפצה מה גם שאני מרגיש מחויב לכך בגלל שהמקום בו אני נמצא היום בעולם התשובה הוא ללא ספק בזכות רבינו ובזכות סבא ואני מאמין שהמינימום שאני יכול לעשות כדי להחזיר זה ההפצה, הבעיה היא שאני קטין עדיין(17) ואין לי אפשרות כספית לקנות ספרים להפצה בשביל יום הבחירות, אולי תוכלו לתת לי איזו עצה או פתרון אשמח לתשובה :)
נ נח נחמ נחמן מאומן =]

NaaNaach אמר/ה...

ב"ה

אולי כדאי שנעשה אסיפה על הציון של שז"ר בירושלים, ונזמין את התקשורת וכו'. וב"ה נבטל את הגזירה שהציונים רוצים לבטל את השטר של מאתים ח"ו.

Unknown אמר/ה...

אחי, בע"ה אפשר להביא לך חומר הפצה בחינם. תיצור איתנו קשר.

Unknown אמר/ה...

בשמחה רק אם תוכל יותר לכוון אותי באיזו דרך ליצור קשר למי בדיוק לפנות :)
נ נח בשמחה =]

Unknown אמר/ה...

שלום לכולם

לצערי כל עוד לא תגלו לעם את הדיבורים השלמים של סבא לא תצליחו ,צריך להראות לעם ובמיוחד לכל הדתיים ,חרדים,חוזרים בתשובה למינהם את מה שסבא אומר על כל הרבנים ,השקרנים ,כל עוד האנשים ממשיכים לשמוע לרבנים ולהיועץ בהם לא ניתן לעשות כלום .ובזה ורק בזה צריך להתמקד ,גילוי נאות: אני זכיתי להכיר את רבינו ודרך רבינו להכיר את ה"רבנים" של ברסלב ולהפתעתי גיליתי כמו שסבא אומר שמדובר בשקרנים ורודפי כבוד כמו כל הרבנים מכל הפלגים ,אז מה העניין להחליף שקר בשקר? ואז זכיתי לדעת שהיה סבא ישראל וראיתי שהוא אומר בדיוק מה שאני מעולם לא פחדתי להגיד ,שכל הרבנים שקרנים ורודפי כסף וכבוד ובאמת לא איכפת להם מאף אחד מישראל כמו שרבינו אומר מושלים על עם דל(בורים ועמי הארץ)ואז התחלתי לקיים את מה שסבא אמר שאנשיו של רבינו האמיתיים לא השקרנים הם אלו הקוראים ולומדים את ספרי רבינו ומשתדלים לקיים אותם ולא אלו שמעולם לא פתחו ליקוטי מוהר"ן ומעריצים אלילי שקר למינהם "שמתקראים רבנים" וברוך השם חיי השתנו לגמרי ואת זה אני כותב בתור יהודי עם קוקו ארוך שיודע בזכות רבינו וסבא כמובן שאלוהים אוהב אותו איך שהוא ולא משנה מה הוא עושה ובעזרת השם יזכה שבורא עולם יקרב אותו באמת ולא כמו כל החוזרים בתשובה שחוזרים מתוך פחד ושטיפות מח של כל מיני דמגוגים למינהם שנותנים להם כדברי רבינו מאכל של גדול לקטן ופשוט מתאכזרים אליהם ,כך שלסיכום בלי הידיעה הזאת לגבי כל הרבנים ובמיוחד מפורסמי השקר של ברסלב למינהם לא ניתן לעשות שום שינוי אני מקווה שתזכו לעזות דקדושה על מנת לומר את הדברים לכל עם ישראל ואז נזכה ל וניהלת בעוזך אל נווה קדשך

נ נח נחמן נחמן מאומן

Unknown אמר/ה...

בע"ה עם ישראל יכיר את סבא. הוא יותר לא יהיה אנונימי...
הילדים ידעו בע"ה את השיחות שלו בעל פה

עולם חדש

אם ירצה ה' זה יהיה גם דרך הכנסת

---
ניתן ליצור קשר 0506797114

אנונימי אמר/ה...

אם נ נח היו חלק מברסלב, הם לא היו קוראים למשפיעים של ברסלב "שקרנים". למה מי שנותן שיעורים בספרי רבי נחמן ומביא אנשים לאומן הוא שקרן? כי הוא לא מפרסם את הפתק, או כי סבא ישראל קרא לו שקרן? (אם כי רוב הדיבורים שסבא דיבר מול המצלמות של תלצור שראיין אותו, זה היה מגמתי, שניסה להוציא ממנו דיבורים בגדולת עצמו, כדי לעשות ממנו משיח, והדברים ידועים). נמצא שלא עניין רבנו בראשכם, אלא עניין הסבא, ועל כן מי שיתחרה על מקומו של הסבא, אפילו אם הוא מפרסם את רבי נחמן, יקרא אצלכם שקרן וקליפה.

Unknown אמר/ה...

שרון קנאפו:
יכול להיות שהאנונימי האחרון צודק, ומי שלא מאמין בפתק ובסבא הוא טועה ובמקרה שהוא נעשה רב אז הוא מפורסם של שקר, על פי אמונתנו
אבל זה עדיין לא סותר את הנאמר לעיל. שכולנו [גם המפורסם] חפצים באותם נקודות שאף מפלגה אחרת לא תציע.
והעבודה שלנו בכנסת היא לא להתחיל להגיד מי הוא מפורסם של שקר ומי לא, אלא למסד תכנים של רבי נחמן במוסדות חינוך ושיקום ולחזק את הדפוס וההפצה. כמו שהיה עד היום, רק הפעם בצינורות רחבים יותר.

הקריאה הזו, היא לכולם. לכל מי שיש לו עניין שיופץ האור של רבנו הקדוש. מבלי להכנס לדברים שיש בהם מחלוקת. כי בזה אנחנו לא ניכנס.

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...