יום חמישי, 1 בנובמבר 2012

סבא ישראל , חזון לכל מה שעתיד לקרות בכנסת בזמן הקרוב

אשרינו, אשרינו, מי לא רוצה אשרינו? (סבא צוחק)
אשרינו, אשרינו, אשרינו ואשרינו, אשרינו, כל הכנסת ירקדו אשרינו, אשרינו, אשרינו בלי שיעור (סבא צוחק)
כן, כל הכנסת, פרס ו... כולם, כולם יעשו ריקוד, יהיה, הכנסת יהיה מלא (סבא צוחק)
כל העולם לא יכנס, להכנס אל הכנסת???
יהיה, צריך רשיון, מי שיכול לכנס (סבא צוחק)
יש לי מה לאכול ...
...ירושלים ירקד, כל העולם ירקדו "אשרינו" (סבא צוחק)...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...