יום חמישי, 6 בספטמבר 2012

לא תהא כזאת בישראל


אפילו מי שנפל מאוד, חס ושלום, אפילו אם נפל לעבירות, חס ושלום, צריך גם כן שיהיה לו יראה גדולה מהשם יתברך, שיהיה ירא: להחזיק את עצמו בכל נקודה ונקודה שיוכל דרכה למלט את נפשו מהרע ולמשוך את עצמו לאיזה טוב.
ואל יפטור את עצמו, בתירוץ: 'מאחר שכבר נפלתי כל כך, אם כן הותר לי הכל'. חלילה!, לא תהא כזאת בישראל!
כי אין חושך ואין צלמוות להיסתר שם כל פועלי און. כי גם בשאול תחתיות ומתחתיו צריכים לירא את השם מאוד מאוד, כי בכל מקומות ממשלתו. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...