יום רביעי, 5 בספטמבר 2012

ישועות כל יום


עיקר בריאת שמים וארץ:
בשביל שיתחיל האדם בכל פעם מראשית - כאילו נולד היום, וכאילו היום הוא ראשית התחלתו.
שזה בחינת: "בראשית ברא אלהים" - "בראשית" בשביל בחינת ראשית - בשביל שיתחיל בכל פעם מההתחלה.

וכן עד עתה, השם יתברך "מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".
והכל רק בשביל זה, בשביל ההתחדשות הנ"ל,
שכל אחד ואחד כפי מדרגתו - יתחיל בכל יום מחדש לכנוס בעבודת השם יתברך.
*
בכל יום ויום, שולח השם יתברך ישועות חדשות, להציל את האדם מהסטרא אחרא המתגברת עליו בכל יום, וזה בחינת: "בשרו מיום ליום ישועתו".
על כן אין להאדם לבלבל את עצמו כלל מיום לחברו, כי מי יודע - כמה גדולה הישועה החדשה שהשם יתברך ישלח לו היום! - אם יזכה להתגבר להתחיל מחדש.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...