יום שני, 3 בספטמבר 2012

תולדות שמואל


לראשונה יוצא לאור!

ספר "תולדות שמואל"
תולדות חייו המופלאים של הרה"ח ר' שמואל העשיל פרידמן הי"ד שכתב בעצמו לזיכרון

הובא לדפוס ע"י מכון 'אמונת חכמים' להדפסת ספרי רביה"ק מוהר"ן מברסלב
הפצה ראשית: 050-4105499

אין תגובות: