יום שני, 10 בספטמבר 2012

זכות גדולה

סדר ההתקשרות והתפילה לפני יציאה להפצה:
הריני מקשר עצמי בהפצה לכל הצדיקים האמיתיים ובפרט לרבנו הקדוש רבי נחמן בן פייגא זכותו יגן עלינו. 

סדר הקדשה להפצה: 
כל מעשה טוב שנעשה דרכינו וכל הרהור תשובה שיהיה דרכינו ורק מה שהוא דבר מצווה וזכות , יהיה להצלחת התרומ/ת פלוני/ת בן/ת פלונית, ולכל בני ביתם ולכל התלויים בהם, זכות רבנו הקדוש תגן בעדם אמן כן יהי רצון.

חברים/ות: מכונית ההפצה הזו מושבתת וזקוקה לכמה טיפולים יקרים. כל מי שיתרום 200 ש"ח , אנחנו נזכיר אותו למשך 20 שעות הפצה שלמות. לפני כל יציאה להפצה [וגם בזמן ההפצה, לאחר איזו הפסקה] 
התרומה להחזרת האוטו לפעילות [ואי"ה גם להחזקתו בזמן הפעילות] ניתן לשלוח לכתובת : ת.ד. 1066 ראש העין.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...