יום ראשון, 2 בספטמבר 2012

ארץ ישראל שלנו

דיבורים מר' ישראל דב אודסר, בעניין ארץ ישראל שלנו.
-------

יש לנו ארץ ישראל. ירושלים שלנו, בית המקדש שלנו. הגויים יפלו ולא יקומו, יפלו לנצח נצחים. 

אוי, אנחנו לא צריכים ליפול בידיהם!!

השם יתברך נתן לנו את ארץ ישראל לעם ישראל, לעם היהודי.
לא היה לנו, לא חיילים ולא כסף ולא נשק, ואנחנו באנו וכבשנו את ארץ ישראל, ככה היה...
עכשיו יש לנו נשק, שאמריקה אין לה נשק כזה (סבא צוחק)...

הנסים ונפלאות כבר התחיל, רבינו הקדוש כבר בעולם, ארץ ישראל כבר אצלנו, נו, יבוא לאט, לאט, יבוא הכל.
אה, מי תיאר אפילו במחשבה - ארץ ישראל איך יהא שלנו? הגויים, הערבים, מיליונים, מיליונים בעולם, ואנחנו, כמה אנחנו? - אנחנו עומדים נגד כל העולם.
...אנחנו נגיד להם: "אנחנו לא מפחדים ממכם, אנחנו יש לנו נשק מן השמים" (סבא צוחק)
הגויים הם מרגישים את זה, הם ראו רעידת אדמה כזה, צעקות כאלה, כן, אבל הם גויים, הם לא רוצים, אינם מאמינים. אבל הם יפלו, כל השקר יפול, וכל הגויים כלום, כלום.
מה? אנחנו מפחדים מכל העולם, מכל הגויים? (סבא צוחק), פתאום יבוא רעידת אדמה והם יראו, זה מכה גדולה, ומי יודע מה מחר? איפה שיהיה רעידת אדמה ...הם מפחדים! (סבא צוחק),
נו, כשרואים דבר כזה, אנחנו לא מפחדים. הגויים מפחדים. כי המכות יבואו עליהם. כל הגויים יבואו: "אנחנו רוצים להתייהד", אין מקבלים גרים, בימות המשיח - לא מקבלים גרים!
באים מכל העולם, באים מן אמריקה, מן אנגליה ואטליה, מכל המדינות באים לארץ ישראל, כן.
רבינו הקדוש כשהיה בארץ ישראל, הוא ירד קודם בחיפה, אז אמר: "ארץ ישראל, צריכים כל ישראל לבוא לגור בארץ ישראל!",
אבל לא היה פה מה לאכול ולא בתים.. אז נתקיים עכשיו!, כל ישראל באים, באים לארץ ישראל.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...