יום שישי, 29 ביוני 2012

פרשת חוקת

ב"ה בפרשה שבועה יש שלושה נקודות ננח חזקות מאד שבולטות הרבה. א. בשירה על הבאר לא הזכירו שם ה' כי לא היו מזכירים שמו של משה, כי רק בהזכרת שם הצדיק יכולים להזכיר שם ה', כמו שמע ישראל - ישראל זה הצדיק, אז ה' אלקינו - כך מפורש ברש"י בפרשה. 

דור דעה טעו והשוו את משה רבינו לאלהים -  ומזה רואים שמי שיש לו דעת מבין גודל ענין של הצדיק, עד כדי כך שקרוב הוא לטעות הנ"ל.

בהפטרה, רואים שהצדיק האמת מסובב באנשים ריקים.....

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...