ה' שמעתי שמעך יראתי תמן יאות הוי למדחל אנן נ נח

אין תגובות: