יום חמישי, 3 במאי 2012

על ידי צעקה יכולים להתקרב לה' יתברך אף מהשאול

יש בני אדם שרחוקים מאד מאד מה' יתברך בתכלית הרחוק ומנחים בשאול תחתיות ממש.
 וכשמתעוררים ורוצים לעשות תשובה , אין להם שום עצה ותחבולה וצריכים רק לקים בחינת דם לה' וצריכים לצעק מעמק הלב לה' יתברך בבחינת קול שופר הנ"ל ועל ידי בחינה זו בחינת דם לה' שהוא בבחינת שופר. על ידי זה יכולים להתקרב ולחזר לה' יתברך אפלו הרחוקים מאד כי ה' יתברך מלא רחמים ואף על פי שהם רחוקים כל כך עד שאינם יכולים לדבר שום דבור הגון לפני ה' יתברך.
אף על פי כן הם מחיבים לבלי ליאש עצמן חס ושלום חס ושלום רק לצפות לתשועת ה' בבחינת טוב ויחיל ודומם לתשועת ה'. בבחינת ישב בדד וידם כי נטל עליו כי על ידי הדמימה והשתיקה זוכה לקבל מנקדה העליונה שמאירה בנקדה התחתונה. וזה בחינת כי נטל עליו. ועל כן על ידי השופר שהוא בחינת דם לה' שאין יכולים לדבר כלל רק שצועקים מעמק הלב על ידי זה נתקים ואציעה שאול הנך שיכולים למצא את ה' יתברך אפלו בשאול תחתיות חס ושלום ומשם יכולים להתקרב אליו כל הנדחים. והנאבדים

(שיחת הנפש נה)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...