יום חמישי, 17 במאי 2012

("הנפטר") הוא היה ליטאיואני נתתי לו בכל פעם ספר אחרהוא היה יודע ללמודכןנתתי לו הספר "ליקוטי תפילות", אמרתי לו שישב וילמד זה בכל לבכןאז הוא עשה ככהכןהוא נעשה צדיק על-ידי ה"ליקוטי תפילות", הוא אמר הרבה "ליקוטי תפילות". (סבא צוחקה"ליקוטי תפילות", עושה צדיקים! (סבא צוחקהעולם לאלאלאלא יודעים ולא רוצים לדעת, "מהמה? "ליקוטי תפילות"?! מה יהיה עם הגמרא?". (סבא צוחק) אז'הנפטרהיה מעשה כזהמעשה 'מהנפטרברוך. (סבא צוחק)אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...